نویسنده: toluesoft ارسال نامه

وب سایت: http://toluesoft.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

چرا در CRM نیاز به ثبت پیش فاکتور ها و فاکتور های مشتری داریم؟

چرا در CRM نیاز به ثبت پیش فاکتور ها و فاکتور های مشتری داریم؟

مدیران فروش و بازرگانی برای نظارت و کنترل ف |