نویسنده: toluesoft ارسال نامه

وب سایت: http://toluesoft.7gardoon.com

اخبار

زیرساخت های اینترنتی کشور بسیار ضعیف است

زیرساخت های اینترنتی کشور بسیار ضعیف است

حمیدرضا متشکر در برنامه "گفت وگوی فرهنگی" رادیو گفت وگو عنوان کرد : امکانات و زیرساختهای اینترنتی در کشور بسیار ضعیف است و با این سطح امکانات رشد تجارت الکترونیک با سرعت کمتری صورت می گیرد.

نسخه CRM رایگان طلوع منتشر شد

نسخه CRM رایگان طلوع منتشر شد

نسخه CRM رایگان طلوع منتشر شد

صنعت نرم‌افزار ایران درون مرزها‌ محبوس است

صنعت نرم‌افزار ایران درون مرزها‌ محبوس است

صنعت نرم‌افزار ایران درون مرزها‌ محبوس است

ارسال تبلیغات وایبری (viber) از طریق نرم افزار مدی

ارسال تبلیغات وایبری (viber) از طریق نرم افزار مدی

ارسال تبلیغات وایبری (viber) از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

فراخوان انتخاب صادركننده نمونه سال 1390

فراخوان انتخاب صادركننده نمونه سال 1390

فراخوان انتخاب صادركننده نمونه سال 1390

ارتباط موثر، مذاكره موفق

ارتباط موثر، مذاكره موفق

ارتباط موثر، مذاكره موفق

یک مجموعه بی نظیر از آنتونی رابینز

یک مجموعه بی نظیر از آنتونی رابینز

انسان در بازی گاهی میبرد گاهی چیزی یاد می گیرد... |