نرم افزار خزانه داری
نرم افزار خزانه داری
تعریف بانک ها، شعب و حساب های بانکی و تعیین دارندگان حق امضا تعریف صندوق ها و تعیین صندوق داران برای هر صندوق و دارندگان حق امضاء تعیین ویژگی برای حساب ها بانکی براساس نوع حساب تفصیلی و موجودی اولیه و موجودی رزرو شده و موجودی جاری مغایرت گیری بانکی برای حساب های بانکی تعیین ویژگی برای صندوق براساس نوع حساب تفصیلی و موجودی نقد و موجودی چک امکان ثبت انواع مراحل ثبت چک در خزانه و قابلیت اضافه کردن عملیات جدید دریافت و پرداخت نقدی، چک، اسناد اعتباری نزد صندوق بصورت تجاری و غیر تجاری، بصورت اعتباری، ریالی و ارزی انتقال اسناد و وجوه بین صندوق ها و بانک ها با اعمال کنترل روی ویژگی هر یک تبدیل اسناد دریافتنی و پرداختنی تضمینی به عادی صدور و دریافت چک، واگذاری و به حساب خواباندن چک، پاس کردن و عودت چک تعیین مامور وصول برای هر یک از اقلام اسناد دریافتنی و پرداختنی تعریف دسته چک و سفته براساس بانک و صندوق مشاهده وضعیت چک طی عملیات مختلف و تاریخچه ای ریز عملیات بصورت طبقه بندی شده مشاهده وضعیت هر یک از اقلام اسناد پرداختنی و دریافتنی در عملیات های مختلف و تاریخچه ای ریز عملیات انجام شده بصورت طبقه بندی شده تعریف انواع تنخواه گردان و تنخواه دران براساس حساب تفصیلی تعیین سقف موجودی برای هر تنخواه دار و تعریف موجودی اولیه براساس وجوه نقدی و چک امکان اضافه کردن عملیات مختلف برای تنخواه داران طبقه بندی اسناد پرداختنی و دریافتنی براساس وضعیت سند همچون بررسی نشده، دائم، ابطالی، سند حسابداری شذه امکان جستجو سند پرداختنی و دریافتنی در وضعیت های مختلف سند ثبت خودکار سند حسابداری با تغییر وضعیت سند پرداختنی یا دریافتنی به سند حسابداری امکان ذخیره عملیات های مختلف در ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی صدور سند دریافتنی یا پرداختنی ساده یا تجمیعی

تاريخ ارسال: 1396/1/16

تعداد بازدید: 607

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |