گردونه ی ایده پرداز طلوع
علیرضا زارع جوان (پست)

وقتي ترديد داريد ، انجام كار را به تعويق بيندازيد .

وقتي ترديد داريد ، انجام كار را به تعويق بيندازيد . تجار معمولا"در برابر موقعيت هاي مختلف عكس العمل هاي فوري و قاطعانه از خود بروز مي دهند. ولي اگر اين واكنش ها به نحوي معقول ؛ صورت گيرد ؛ آنگاه مي توان قاطعانه تر وارد عمل شد. هيچ لزومي ندارد كه در جريان مذاكرات همه نكات مورد بح بیشتر ..
علیرضا زارع جوان (پست)

چهار عنصر غير اقتصادي بسيار مهم در مذاكرات

چهار عنصر غير اقتصادي بسيار مهم در مذاكرات 1. كيفيت اگر داراي كيفيت عالي كالا يا خدمات هستيد ؛ سعي كنيد كه از اهرم ان به نفع خويش بهره ببريد. مردم غالبا" براي براي كسب بخشي از پرستيژ شما حاضرند پول خرج كنند. 2. ديد بلند مدت اطمينان از فواید آينده مي تواند مبالغ بزرگي از نقدينگي بیشتر ..
علیرضا زارع جوان (پست)

سه دليل براي پرهيز از انجام يك معامله

سه دليل براي پرهيز از انجام يك معامله: 1. زماني كه از عهده اجراي قرارداد بر نمي آئيد . قول دادن به بيش از حد و توان خويشدر ابتداي يك ارتباط كاري و تجاري؛ باعث ايجاد مشكلات و كاهش اعتبار شما خواهد شد 2. زماني كه قيمت و يكي از شرايط قابل جمع شدن با يكديگر نيستند . معمولا"قيمت بعلاوه بیشتر ..
علیرضا زارع جوان (پست)

مراحل انعقاد يك قرارداد بازاريابي و فروش

مراحل انعقاد يك قرارداد بازاريابي و فروش بندرت اتفاق مي افتد كه تنها پس از يك ملاقات بتوانيد معامله اي را تمام كنيد . معمولا"وقتي معامله اي به سرعت تمام مي شود به علت دلايل ذيل مي باشد : 1. طرف ، مشتري سابق شما مي باشد . 2. پيشنهاد شما خيلي خوب بوده است . 3. شما خیلی خوش شانس بوده ا بیشتر ..
علیرضا زارع جوان (پست)

سؤالات را چگونه مي توانيد پاسخ ندهيد

سؤالات را چگونه مي توانيد پاسخ ندهيد 1. سؤال را از مسير واقعي و مورد نظر منحرف كنيد حتي المقدور با خوش مشربي از ميسير واقعي و مورد نظر سؤال را منحرف كنيد. 2. از آن تعريف كنيد خصوصا"اگر سؤال كننده : الف) پيشاپيش جواب سؤال را بداند يا ب) بخواهند مفت و مجاني به معلوماتش بيفزايد . 3. سؤ بیشتر ..
علیرضا زارع جوان (پست)

ويژگي هاي يك مذاكره كننده خوب كلاس جهاني

ويژگي هاي يك مذاكره كننده خوب كلاس جهاني يک مذاكره كننده خوب مي داند كه : 1. براي چه چيزي مذاكره مي كنند (موضوع مذاكره) 2. توافق حاصله تا چه زماني دوام خواهد آورد (مدت اعتبار قرارداد) 3. چه كساني را در بر مي گيرد (دايره افراد) 4. شامل چه كساني نمي شود (تعیین طرف های ذینفع ) 5. چه مقد بیشتر ..
علیرضا زارع جوان (پست)

خصوصيات تجار ژاپني

خصوصيات تجار ژاپني 1. ادب و تربيت اجتماعي آنها ادب ؛ آرامش و متانت خويش را هرگز ، فداي عصبانيت که عامل خراب كردن معامله خواهد شد نخواهند کرد . 2. صبرو شكيبايي آنها سالها صبر مي كنند تا معامله اي سر گرفته و به بار بنشيند . 3. كمال دقت آنها بسيار ريز بين و مويين هستند . 4. وقت شناسي بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (مقاله)

کلیک کنید

http://lamoney.club/6660525707806/بیشتر ...
ایده پرداز طلوع (پست)

کلیک کنید

http://lamoney.club/6660525707806/ بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

دستگاه تصفیه هوا پیورزون

ایده پرداز طلوع (تبلیغ)

crm & erp

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان crm و Erp نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان یکی از ماژول های مدیریت منابع سازمان می باشد بیشتر ..

 |