گردونه ی ایده پرداز طلوع
ایده پرداز طلوع (پست)
ایده پرداز طلوع (پست)
ایده پرداز طلوع (پست)

MyPicture

"نرم افزار یکپارچه صندوق تحت وب طلوع" ،ابزاری قدرتمند جهت فروشگاهها و به طور خاص فروشگاههای زنجیره ای بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

MyPicture

"سیستم یکپارچه مالی تحت وب طلوع" باقابلیت ارتباط همزمان با فروشگاه اینترنتی و واحد فروش به صورت اتوماتیک بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

MyPicture

"فروشگاه اینترنتی" فروشگاه جهانی شما و شعبه ای جدید جهت جذب مشتریان جدید @T_CRM http://www.toluesoft.com/fa/product/view/128 . بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)
ایده پرداز طلوع (پست)

باشگاه مشتریان طلوع

مهمترین مرحله جهت طراحی باشگاه مشتریان تعیین منطق اجرای برنامه‌: ✅افزایش سود شرکت ✅برنامه جهت اعتبار برند‌ ✅مبارزه تجاری و‌ … است. بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

باشگاه مشتریان

ایده پرداز طلوع (تبلیغ)

بازاریابی در یک محیط اقتصادی بی رونق

بازاریابی در یک محیط اقتصادی بی رونق اینکه اعتقاد داشته باشید اقتصاد درحال رکود است یانه، بیشتر به این بستگی دارد که تحت تاثیر سخنان چه کسی باشید و یا اینکه اوضاع موجود اقتصادی تا چه اندازه مستقیما" برکسب و کارتان اثر گذاشته باشد.اگر اوضاع راکد اقتصادی شما را به بعنوان صاحب بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

باشگاه مشتریان

مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان موقتی سودآورترند. هر اندازه مشتری وفادارتر باشد و بیشتر حفظ شود، فروش و سودآوری بیشتری‌ایجاد بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

چرا باید یک برنامه وفاداری داشته باشیم؟


 |