گردونه ی ایده پرداز طلوع
ایده پرداز طلوع (پست)

شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع

ایده پرداز طلوع (پست)

1️⃣ دسترسی 24 ساعته 2️⃣ عدم محدودیت مکانی 3️⃣ عدم محدودیت تعداد محصول 4️⃣ کاهش هزینه 5️⃣ امکان مقایسه و حق انتخاب 6️⃣امکان جمع آوری فیدبک ها 7️⃣اتصال به ابزارهایی مثل CRM :هدایا برای تاریخ تولد و ازدواج تاریخ های موثر،تناوب خرید (دوره خرید)، پیشنهاد هوشمند سبد کا بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (مقاله)

فروشگاه اینترنتی هوشمند

فروشگاه اینترنتی هوشمند مقدمه فروشگاه اینترنت بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

ایده پرداز طلوع (پست)

وفادارسازی مشتریان

ایده پرداز طلوع (پست)

CRM

میزان کارایی CRM را با هم در سازمان بالا ببریم . یادمان باشد این موضوع یک کار تیمی است. 77512236 بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

فروشگاه اینترنتی طلوع

فروشگاه فیزیکی⁉️یا فروشگاه اینترنتی ⁉️ مسئله این است 77512236 http://www.toluesoft.com/ بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)

CRM

✅بالابردن کیفیت عملکرد پرسنل در بخش #بازاریابی و فروش ✅افزایش میزان رضایت شغلی در پرسنل به واسطه افزایش راندمان و تخصیص پاداش های مربوطه بیشتر ..
ایده پرداز طلوع (پست)
ایده پرداز طلوع (پست)
ایده پرداز طلوع (پست)

https://t.me/toluesoftcrm


 |